Variables clíniques
Sexe*

Classe funcional de la NYHA*

Diürètic de nansa, mg/d

Tractaments
Estatines*

Betablocadors*

IECA o ARA 2*
Biomarcadors
Calcula

(*) Camps obligatoris.