Клінічні змінні
Стать*

Функціональний клас NYHA*

Петльові діуретики, мг/день

Отримуване лікування
Статини*

Бета-адреноблокатори*

іАПФ або БРА*
Біомаркери
Обчислити

(*) Обов'язкові поля.